Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-119478

Julkaisuajankohta 22.9.2022 14.19

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 22.09.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-119478.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päi-vän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätök-set lupa-asioissa:

Pelkonen Tuukka A ( POL-2022-52897 )


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen Poliisilaitos
Jyväskylän poliisiasema
Urhonkatu 2
40100 Jyväskylä

Aukioloaika:
Ma, Ke-Pe 8.00 - 16.15
Ti 9.00 - 16.15

Yhteyshenkilö:
Puh. +358 407605905


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Jyväskylä Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto