Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-122218

Julkaisuajankohta 28.9.2022 12.08

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 28.9.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-122218.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset ajo-oikeusasiassa:

Nurmi Janne K, (4262/2018)
Entala Sini  K, (3261/2018)
Sulkinoja Hannu Tapio, (POL-2021-121491)
Kannisto Tommi P, (4363/2018)
Tuominen Johanna K, (209/2019)
Saarinen Jarmo T, (4524/2019)
Toivonen Timo R I (3102/2018)
Virtanen Matti J (4853/2018)
Riski Jussi O (2245/2018)
Tolvanen Tomi P (4435/2018)
al-Shamiry Abdelkadim A (4080/2016)
Säävuori Ville I (1887/2019)
Parkkari Topi M (1878/2019)
Valjus Markus J O (POL-2021-160203)
Mohamed Dahir A (POL-2021-24442)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Turun pääpoliisiasema
Eerikinkatu 40-42, A -porras
20100 TURKU
Avoinna:
ma - pe klo: 8.00 - 16.15

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Ajo-oikeusasiat ark. 9.30 - 11.30 puh. 0295 446 173

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto