Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-126124

Julkaisuajankohta 6.10.2022 9.50

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 6.10.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-126124.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös:  

 

Falkstedt Erkki P J (2022/19133)


Päätös nähtävillä osoitteessa: 
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Turun pääpoliisiasema Eerikinkatu 40-42, A -porras 
20100 TURKU 

Avoinna: ma - pe klo: 8.00 - 16.15 

Lisätietoja tarvittaessa arkisin klo. 8.00 - 16.00 puh. 0295 417 187 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto