Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-24060

Julkaisuajankohta 28.2.2022 8.48

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 28.2.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-24060.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskevat päätökset ampuma-aseasiassa:

Falkstedt Erkki P J, (2021/37247 ja 2021/60001.)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Turun pääpoliisiasema
Eerikinkatu 40-42, A -porras
20100 TURKU
Avoinna:
ma - pe klo: 8.00 - 16.15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto