Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-3922

13.1.2022 10.57

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.1.2022 Ilmoituksen asianumero on POL-2022-3922.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Paukamainen, Timo A (POL-2021-28964)
Kovanen, Timo M (POL-2021-81599)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:


Sisä-Suomen poliisilaitos
Saarijärven poliisiasema
Virastotie 4
43100 SAARIJÄRVI


Aukioloaika:
KE klo 8.30-12 ja 13-15.30


Yhteyshenkilö:
puh. 0295 414 791, 0295 414 781


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta

Saarijärvi Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto