Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-4079

13.1.2022 11.13

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.1.2022 Ilmoituksen asianumero on POL-2022-4079

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Kinkki Patrik A J (POL-2021-53892)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Keuruun poliisiasema
Multiantie 7
42700 Keuruu

Aukioloaika:
Ti 9-12 ja 13-16.15
Ke, To 9-12 ja 13-15.30’
Ma ja Pe Suljettu

Yhteyshenkilö:
Puh.0295 414 822


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto