Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-4255

13.1.2022 15.01

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.1.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-4255.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Gümus, Aksel (POL-2021-83733)
Toivainen, Esko O (POL-2021-125543)
Helminen, Mervi T (POL-2021-107180)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Tampereen pääpoliisiasema
Hatanpään valtatie 16, PL 147
33101 TAMPERE

Aukioloaika:
ma, ke-pe 8.00 - 16.15
ti 9.00 - 16.15

Yhteyshenkilö:
puh. +358 407605905

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Sisä-Suomen poliisilaitos Tampere Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto