Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-51938

Julkaisuajankohta 3.5.2022 10.40

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 3.5.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-51938.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset ajo-oikeusasiassa:
 

Peltonen Heikki T, (199/2017)
Kari Antti T, (4848/2018)
Nyman Kjell G, (1066/2018)
Juhannusvuori Johanna E, (262/2019)
von Hellens Liisa A, (3270/2016)
Lehtonen Jussi K, (342/2018)
Silvennoinen Jarkko T, (POL-2021-48107)
Tähtinen Jouni P, (POL-2021-20593)
Laine Ari O, (2304/2017)
Kuusisto Jukka P, (5185/2016)
Angelastri Kai M, (4667/2018)
Laakso Ari E K, (2251/2016)
Omerovic Hasib, (3433/2019)

 

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Turun pääpoliisiasema
Eerikinkatu 40-42, A -porras
20100 TURKU
Avoinna:
ma - pe klo: 8.00 - 16.15

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Ajo-oikeusasiat ark. 9.30 - 11.30 puh. 0295 446 173

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto