Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-71254

Julkaisuajankohta 10.6.2022 10.26

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 10.6.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-71254.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Lamberg, Tuomo J (POL-2022-40647)
Nyman, Erik J O (POL-2021-147821)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Oulun keskustan poliisiasema
Kirkkokatu 13, 90100 OULU

Aukioloaika:
Ma - pe 08.00 - 16.15

Yhteyshenkilöt:
Lupasihteeri Maarit Repola
Lupasihteeri Kaisa Koivikko

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

 

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto