Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-73054

Julkaisuajankohta 15.6.2022 12.08

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 15.06.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-73054.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Juntunen Janne Otto Vilhelmi, 2022/19036, 28.04.2022.
Mikkonen Tuomas Tapio, 2021/63375, 9.11.2021.
Mikkonen Tuomas Tapio, 2022/19079, 28.04.2022.

Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 16.00 osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Kuusamon poliisiasema

Kitkantie 28
93600 Kuusamo


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa Marko Airisniemi.

Kuusamo Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto