Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-86386

Julkaisuajankohta 13.7.2022 8.28

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.7.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-86386.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksella Porin poliisiase-malla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset liikennevirhemaksuasioissa:

Dahlman, Otto S J (POL-50890929-2022)
Kiviharju, Kosti V (POL-50377507-2022)
Lehtinen, Leo V (POL-50460811-2022)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Lounais-Suomen poliisilaitos
Porin poliisiasema
Lupahallinnon infopiste
Satakunnankatu 5
28100 Pori

Avoinna:
ma - pe klo: 8.00 - 16.15

Lisätietoja tarvittaessa:
ark. klo 9-11 puh. 0295 449 220

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Lounais-Suomen poliisilaitos Pori Yleistiedoksianto