Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-90925

Julkaisuajankohta 29.7.2022 13.46

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 29.7.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-90925.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat liikennevirhemaksupäätökset:


Nikkinen Ancela V. D. POL-50465758-2022
Tuokko Iida E. POL-50647422-2022
Laaksonen Samuli J. A. POL-50463767-2022
Katunov Denis POL-50878411-2022
Mustonen Elias L. J. POL-50906313-2022
Leiponen Joose H. POL-50917185-2022
Helander Milla H. POL-50653433-2022
Mäkinen Remi P. POL-50689947-2022
Lankinen Aki I. A. POL-50844323-2022
Hyvönen Livia A. A. POL-50825167-2022

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Lahden pääpoliisiasema
Esikuntakatu 4
15700 Lahti

Aukioloaika:
Ma-pe klo 8.00 - 16.15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Hämeen poliisilaitos Yleistiedoksianto