Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-95673

Julkaisuajankohta 4.8.2022 13.10

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 4.8.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-95673.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Heikkinen Leino Einari, 5770/2887/2022, 7.7.2022.
Khuovinen Anton, 5770/2730/2022, 1.6.2022.
Savilampi Niklas Veikka Tapani, 5770/2826/2022, 22.6.2022.


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto