Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-114758

Julkaisuajankohta 23.8.2023 12.40

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 23.8.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-114758.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös:

Huvinen Jari P. J. (2023/48592)


Päätös nähtävillä osoitteessa: 
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Turun pääpoliisiasema Eerikinkatu 40-42, A -porras 
20100 TURKU 

Avoinna: ma - pe klo: 8.00 - 16.15 

Lisätietoja tarvittaessa arkisin klo. 8.00 - 16.00 puh. 0295 417 187 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto