Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-160557

Julkaisuajankohta 17.11.2023 10.15

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 17.11.2023 Ilmoituksen asianumero on POL-2023-160557

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Kourujärvi Jari Tapio (POL-2023-67879)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos, Saarijärven poliisiasema
Virastotie 4, 43100 Saarijärvi


Aukioloaika:
Ke 8.30-12 ja 13-15.30
Ma, Ti, To ja Pe Suljettu


Yhteyshenkilö: Puh.0295 414 781


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Saarijärvi Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto