Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-161589

Julkaisuajankohta 20.11.2023 13.50

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 20.11.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-161589.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Jaakonsaari, Riku J. (POL-2023-78516)

Purkunen, Tomi A. (POL-2023-74075)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Hämeen poliisilaitos

 

Hämeenlinnan poliisiasema

Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

Aukioloaika:

Ma-pe 08.00-16.15

Yhteyshenkilö:

 

lupa-asiantuntija Jenni Elomaa

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto