Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-18019

Julkaisuajankohta 9.2.2023 14.40

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 9.2.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-18019.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös:

 

 

Junkkala Henri K. (2022/37643)

 

 


Päätös nähtävillä osoitteessa: 
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Turun pääpoliisiasema Eerikinkatu 40-42, A -porras 
20100 TURKU 


Avoinna: ma - pe klo: 8.00 - 16.15 


Lisätietoja tarvittaessa arkisin klo. 8.00 - 16.00 puh. 0295 417 187 


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto