Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-32518

Julkaisuajankohta 10.3.2023 13.31

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 10.3.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-32518.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös:

 

Erikson Kim A.   2022/71615


Päätös nähtävillä osoitteessa: 
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Turun pääpoliisiasema Eerikinkatu 40-42, A -porras 
20100 TURKU 
Avoinna: ma - pe klo: 8.00 - 16.15 
Lisätietoja tarvittaessa arkisin klo. 8.00 - 16.00 puh. 0295 417 187 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto