Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-41706

Julkaisuajankohta 28.3.2023 13.54

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 28.3.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-41706.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevia päätöksiä:

 

 

Puolusmäki Joakim N. R.   (5650/PH/000005/2023)
Ruostela Reima K.   (POL-2021-175871)
Suominen Jouko K.   (POL-2021-131599)
Vuorikoski Jarkko P.   (POL-2021-136197)
Laaksonen Tarmo M K.   (POL-2022-104639)
Nieminen Jari J.   (POL-2022-104591)
Salo Jorma S.   (POL-2022-132184)
Soini Sakari J.   (POL-2022-132201)

 

 


Päätös nähtävillä osoitteessa: 
Lounais-Suomen poliisilaitos 
Turun pääpoliisiasema Eerikinkatu 40-42, A -porras 
20100 TURKU 
Avoinna: ma - pe klo: 8.00 - 16.15 
Lisätietoja tarvittaessa arkisin klo. 8.00 - 16.00 puh. 0295 417 187 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto