Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-62300

Julkaisuajankohta 9.5.2023 11.42

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 9.5.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-62300.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Yusuf, Rashid M. 5590/HE/000156/2023
Sneitz, Helene S. A. 5590/PH/000014/2023

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Lahden pääpoliisiasema
Esikuntakatu 4
15700 LAHTI

Aukioloaika:
ma-pe klo 08:00 - 16:15

Yhteyshenkilö:
Tiia Laristo, lupaesimies


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Lahti Yleistiedoksianto