Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-66894

Julkaisuajankohta 17.5.2023 12.05

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 17.05.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-66894.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Itä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lu-pa-asioissa:


Reed Ian N, 2023/27772, 11.5.2023
Yakymenko Olha, POL-2023-52984


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa: 

Itä-Suomen poliisilaitos 
Kuopion pääpoliisiasema 
Suokatu 44 
70100 KUOPIO 


Aukioloaika:

ma-ti 9-16.15
ke-pe 8-16.15

Yhteyshenkilö:

Lupa-asiantuntija Maria Eskelinen, puh 0295 456 555. 


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta
 

 

Itä-Suomen poliisilaitos Kuopio Yleistiedoksianto