Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-67030

Julkaisuajankohta 17.5.2023 13.28

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 17.5.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-67030.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden
ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös lupa-asiassa:


Jelkänen, Ari H (2022/56489)


Päätös on nähtävillä osoitteessa:
Oulun poliisilaitos
Oulun keskustan poliisiasema
Kirkkokatu 13, 90100 OULU


Aukioloaika:
Ma - pe 08.00 - 16.15

Yhteyshenkilöt:
Lupasihteeri Maarit Repola
Lupasihteeri Kaisa Koivikko

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto