Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-70538

Julkaisuajankohta 24.5.2023 16.19
Tiedote

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 24.5.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-70538.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen Porin poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Markkanen, Sakari (5650/PH/000009/2023)


Päätös on nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Porin poliisiasema
Satakunnankatu 5, 28100 PORI

Aukioloaika:
ma - pe klo 8-16:15

Yhteyshenkilö:
p. +358295449137


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto