Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2023-71604

Julkaisuajankohta 26.5.2023 12.47

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 26.04.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-71604.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Helsingin poliisilaitos poliisilaitoksella on nähtävänä
14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat
päätökset lupa-asioissa:


Al-Ameri, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-44669
Al Muslim, M. Selvityspyyntö koskien POL-2023-26518
Brusila, R. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2022-150092
Gullichsen, L.Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-8845
Hallikainen, T. Selvityspyyntö koskien POL-2023-65442
Hassan, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-54069
Hedman, H. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-18548
Hirey, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-47079
Hyytiäinen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-48835
Kavasto, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-32981 ja POL-2023-5655
Kerälä,T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-9695
Kolstela, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-30198
Kortesaari, S. Selvityspyyntö koskien POL-2023-65562
Koskinen, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-39878
Leppänen, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-54175
Luoma-aho, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL- 2023-25744
Lämsä, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-19567
Mandelin, N. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-51961
Mokhtari, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-41756
Mombilo, Y. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-14972
Niinilampi, S. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-51652
Niinivirta, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-40244
Nikkinen, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-35196
Närhi, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-13294
Rantala, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-31468
Rummo, R. Selvityspyyntö koskien POL-2023-53048
Omar, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-40878
Seeger, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2022-161671
Seikkula, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-31741
Silventoinen, N. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-53849
Sinkko, U. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-38337
Soini, N. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-19927
Takala, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-28481
Tuompo, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-3067
Tuovinen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-53385
Vaartama, P. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-52703
Violetti, S. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-11229 ja POL-2023-192
Volotovski, V. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-47105
Yeboa-Mensa, S. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2023-3617


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Helsingin poliisilaitos
Pasilanratio 11
00240 Helsinki
Aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-16.15
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Yleistiedoksianto