Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-14577

Julkaisuajankohta 25.1.2024 13.33

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 25.1.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-14577.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Räihä, Markus T (5770/6748/2019)

Räisänen, Pirjo R (5770/7234/2019)

Räty, Janne K (5770/13695/2020)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Oulun poliisilaitos

Oulun keskustan poliisiasema

Kirkkokatu 13, 90100 OULU

Aukioloaika:

Ma - pe 08.00 - 16.15

Yhteyshenkilöt:

Lupasihteeri Kaisa Koivikko

Lupasihteeri Merja Ilonen

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto