Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-14713

Julkaisuajankohta 25.1.2024 14.47

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 25.1.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-14713.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Santaniemi Arvo J J (5770/5755/2016)

Rytinki Pasi A (5770/13112/2020)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Oulun poliisilaitos

Oulun keskustan poliisiasema

Kirkkokatu 13, 90100 OULU

Aukioloaika:

Ma - pe 08.00 - 16.15

Yhteyshenkilöt:

Lupasihteeri Kaisa Koivikko

Lupasihteeri Merja Ilonen

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto