Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-22096

Julkaisuajankohta 7.2.2024 14.35

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 7.2.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-22096

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä  14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös lupa-asiassa:

Turunen Vesa J   (POL-2023-118645, 27.11.2023)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Sisä-Suomen poliisilaitos

Saarijärven poliisiasema

Virastotie 4

43100 SAARIJÄRVI

Aukioloaika:

Ke klo 8.30-15.30

Yhteyshenkilö:

puh. 0295 414 791

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

 

Saarijärvi Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto