Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-22448

Julkaisuajankohta 8.2.2024 10.56

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 8.2.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-22448.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös lupa-asiassa:

Viitasalo Janne U  (POL-2023-94361, 1.11.2023)

 

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Sisä-Suomen poliisilaitos

Saarijärven poliisiasema

Virastotie 4

43100 SAARIJÄRVI

Aukioloaika:

Ke klo 8.30-15.30

 

Yhteyshenkilö:

puh. 0295 414 791

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Saarijärvi Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto