Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-71351

Julkaisuajankohta 14.5.2024 11.02

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 14.05.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-71351.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Sahlman Jorma S. (POL-2024-41398)

Kontio Kari T. T. (POL-2024-50891)

 

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Hämeen poliisilaitos

Hämeenlinnan poliisiasema

Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

 

Aukioloaika:

Ma-pe 08.00-16.15

 

Yhteyshenkilö:

lupa-asiantuntija Jenni Elomaa

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto