Julkinen kuulutus POL-2021-104698

31.8.2021 14.34

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 31.08.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-104698.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lue-teltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoit-tautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoi-tuksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulu-tuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palau-tettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/32327/20, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Puhelin, Honor (omistaja tuntematon)

2. Rikosilmoitus 5770/R/2287/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Ghost Lanao (omistaja tuntematon)

3. Rikosilmoitus 5770/S/4637/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Paikannuslaite, Garmin ja TomTom (omistaja tuntematon)

4. Rikosilmoitus 5770/R/16391/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Helkama Jopo (omistaja tuntematon)

5. Rikosilmoitus 5770/R/16436/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä (omistaja tuntematon)

6. Rikosilmoitus 5770/R/17308/21, pakkokeino PAI1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Potkulauta, MI * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Porakone, Milwaukee Hammervac M18 CDEX (omistaja tuntematon)
Kulmahiomakone, Dewalt DCG412 (omistaja tuntematon)
Porakone, Milwaukee (omistaja tuntematon)

7. Rikosilmoitus 5770/R/17756/21, pakkokeino PAI1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek XCaliber 7 (omistaja tuntematon)
Liesi, OBH Nordica (omistaja tuntematon)
Vahvistin, Macrom M2A (omistaja tuntematon)
Leikkuri, Viking HE600 (omistaja tuntematon)
Akku, Yose Power (omistaja tuntematon)
Valot, Purelux (omistaja tuntematon)

8. Rikosilmoitus 5770/R/18870/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Scott Chenoa XS (omistaja tuntematon)

9. Rikosilmoitus 5770/R/19815/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Rinkka sisältöineen (omistaja tuntematon)

10. Rikosilmoitus 5770/R/19851/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Moottorisaha, Stihl (omistaja tuntematon)
Öljyt ja voiteluaineet * 4 kappaletta (omistaja tuntematon)
Akku, Varta (omistaja tuntematon)
Poranterä (omistaja tuntematon)
Kuulokkeet, Beats (omistaja tuntematon)
Työkalusarja (omistaja tuntematon)
Kaapeli, jatkojohto * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Ajoneuvon korin osat, ohjaustanko (omistaja tuntematon)
Pressu (omistaja tuntematon)
Kuramatto, ajoneuvo (omistaja tuntematon)

11. Rikosilmoitus 5770/R/20167/21, pakkokeino KEY1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Giant (omistaja tuntematon)

12. Rikosilmoitus 5770/R/21433/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Alusvaatteet, Fila M-koko (omistaja tuntematon)
Alusvaatteet, Fila XXL-koko (omistaja tuntematon)
Alusvaatteet, Adidas mustat sukat (omistaja tuntematon)
Alusvaatteet, Adidas mustat sukat (omistaja tuntematon)
Alusvaatteet, Adidas valkoiset sukat (omistaja tuntematon)
Kaiutin, Sony (omistaja tuntematon)
Kaiutin, Wonderboom (omistaja tuntematon)
Kaiutin, Wonderboom (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse [email protected] Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Kuulutus Oulu Oulun poliisilaitos
sanallinen viestintä
tiedoksianto