Julkinen kuulutus POL-2021-11434

3.2.2021 14.42

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 03.02.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-11434.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

 

1. Rikosilmoitus 5770/R/41788/19, pakkokeino TVP2

kuulutettavana oleva omaisuus:

Puhelin, Nokia (omistaja tuntematon)

 

2. Rikosilmoitus 5770/R/10357/20, pakkokeino PAI1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Kaapeli (omistaja tuntematon)

 

3. Rikosilmoitus 5770/R/14184/20, pakkokeino KEY1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Valaisin * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)

Sähkötupakkatarvikkeet, EGO-T * 21 kappaletta (omistaja tuntematon)

Sähkötupakan neste * 31 kappaletta (omistaja tuntematon)

 

4. Rikosilmoitus 5770/R/26194/20, pakkokeino TVP1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Puhelin, Huawei (omistaja tuntematon)

 

5. Rikosilmoitus 5770/R/29799/20, pakkokeino KEY1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Polkupyörä, Nishiki Hybrid Pro SL (omistaja tuntematon)

 

6. Rikosilmoitus 5770/R/32422/20, pakkokeino TVP1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Kaiutin, Pioneer * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)

 

7. Rikosilmoitus 5770/R/32506/20, pakkokeino TVP1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Kulmahiomakone, Makita (omistaja tuntematon)

 

8. Rikosilmoitus 5770/R/34123/20, pakkokeino KEY1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Testauslaite, Kimo (omistaja tuntematon)

 

9. Rikosilmoitus 5770/R/35516/20, pakkokeino TVP1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Polkupyörä, Trek (omistaja tuntematon)

 

10. Rikosilmoitus 5770/R/40390/20, pakkokeino TVP1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Reppu, Clique (omistaja tuntematon)

 

11. Rikosilmoitus 5770/R/44384/20, pakkokeino PAI1

kuulutettavana oleva omaisuus:

Jalkineet, INOV X-TALON 190 (omistaja tuntematon)

Jalkineet, NVII FOREST 2 (omistaja tuntematon)

 

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse [email protected]. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

 

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen.

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutus Oulu Oulun poliisilaitos
viralliset kuulutukset