Julkinen kuulutus POL-2021-46082

30.4.2021 12.20

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 30.04.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-46082.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/6955/21, pakkokeino PAI1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek X-Caliber 9 (omistaja tuntematon)
Polkupyörä, Trek X-Caliber 9 (omistaja tuntematon)

2. Rikosilmoitus 5770/R/7503/21, pakkokeino KEY3
kuulutettavana oleva omaisuus:
Tietokone, Fujitsu Lifebook Series (omistaja tuntematon)

3. Rikosilmoitus 5770/R/7503/21, pakkokeino KEY4
kuulutettavana oleva omaisuus:
Laukku, vetolaukku (omistaja tuntematon)
Tablet, Lenovo (omistaja tuntematon)

4. Rikosilmoitus 5770/R/7562/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Cannondale (omistaja tuntematon)
Polkupyöränrengas, Fatbike (omistaja tuntematon)

5. Rikosilmoitus 5770/R/8019/21, pakkokeino PAI1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Puhallin, PROF 9 KW (omistaja tuntematon)
Valaisin, Milwaukee M 18 T LED (omistaja tuntematon)
Työkone, Hilti HDE 500-A22 (omistaja tuntematon)
Porakone, Bosch GSB PROFESSIONAL (omistaja tuntematon)
Työkone, Makita DCG 180 (omistaja tuntematon)

6. Rikosilmoitus 5770/R/8427/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Schwinn Mega Disc (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse [email protected] Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutus Oulu Oulun poliisilaitos
viralliset kuulutukset