Julkinen kuulutus POL-2021-64047

31.5.2021 15.34

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 31.05.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-64047.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lue-teltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoit-tautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoi-tuksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulu-tuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palau-tettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/7275/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Felt (omistaja tuntematon)

2. Rikosilmoitus 5770/R/8169/21, pakkokeino KEY1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Tasolaser, DeWalt (omistaja tuntematon)
Kulmahiomakone, Makita DGA504 (omistaja tuntematon)
Porakone, Makita DDF484 (omistaja tuntematon)
Tietokone, Asus (omistaja tuntematon)

3. Rikosilmoitus 5770/R/8889/21, pakkokeino KEY1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Porakone, DeWalt (omistaja tuntematon)
Lämmitin (omistaja tuntematon)

4. Rikosilmoitus 5770/R/8889/21, pakkokeino KEY2
kuulutettavana oleva omaisuus:
Maila, Bauer * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Astioita, lasi * 14 kappaletta (omistaja tuntematon)
Laukku, punainen sisältäen työkaluja (omistaja tuntematon)
Kaiutin, Infinity * 4 kappaletta (omistaja tuntematon)
Reppu, Nike (omistaja tuntematon)
Puhelin, Apple (omistaja tuntematon)
Laukku, punainen sisältäen tietokonetarvikkeita (omistaja tuntematon)
Kypärä, Wall (omistaja tuntematon)
Pumppu, polkupyörä (omistaja tuntematon)
Rasia, muovinen sisältäen pienrautaa (omistaja tuntematon)

5. Rikosilmoitus 5770/R/10899/21, pakkokeino KEY1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Focus Mares AL (omistaja tuntematon)

6. Rikosilmoitus 5770/R/11589/21, pakkokeino KEY2
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Ghost (omistaja tuntematon)

7. Rikosilmoitus 5770/R/11694/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)

8. Rikosilmoitus 5770/R/13139/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Crescent NJORD 29 (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse [email protected] Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Kuulutus Oulu Oulun poliisilaitos
viralliset kuulutukset