Julkinen kuulutus POL-2023-26981

Julkaisuajankohta 28.2.2023 15.12

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 28.02.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-26981.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/28010/22, pakkokeino PAI1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Laukku, Marimekko * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Laukku, Marimekko (omistaja tuntematon)
Laukku, Marimekko (omistaja tuntematon)
Reppu, Marimekko * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Jalkineet, Nokia * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Hammassuojat, Shock Doctor (omistaja tuntematon)
Sukkapaketti * 7 kappaletta (omistaja tuntematon)
Päällysvaatteet * 5 kappaletta (omistaja tuntematon)

2. Rikosilmoitus 5770/R/30492/22, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Televisio, Samsung (omistaja tuntematon)
Verhot (omistaja tuntematon)
Työkalusarja, Bosch (omistaja tuntematon)
Kuulokkeet, JBL (omistaja tuntematon)
Tietokonetarvikkeet, Asus (omistaja tuntematon)
Tietokonetarvikkeet, Microsoft (omistaja tuntematon)
Peliohjain, Playstation (omistaja tuntematon)
Matkapuhelin, Samsung (omistaja tuntematon)
Kuulokkeet, Corsair (omistaja tuntematon)
Tuuletin, House (omistaja tuntematon)
Tietokoneohjelma, Windows (omistaja tuntematon)

3. Rikosilmoitus 5770/R/3139/23, pakkokeino PAI2
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Xtreme Hilma (omistaja tuntematon)
Polkupyörä, Crescent Citybike (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutus Oulu Oulun poliisilaitos