Julkinen kuulutus POL-2023-43743

Julkaisuajankohta 31.3.2023 13.44

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 31.03.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-43743.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/29326/22, pakkokeino KEY1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Suojapuku * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Motocross pyörä, Gas Gas (omistaja tuntematon)
Kaapelinkuorintakone, MSW (omistaja tuntematon)
Jakokeskus * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Kupari (omistaja tuntematon)

2. Rikosilmoitus 5770/R/29974/22, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Potkulauta, Xiaomi (omistaja tuntematon)

3. Rikosilmoitus 5770/R/32527/22, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Kupari * 2 kappaletta (omistaja tuntematon)
Kaasupullo * 3 kappaletta (omistaja tuntematon)

4. Rikosilmoitus 5770/R/33141/22, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek (omistaja tuntematon)
Polkupyörä, Nopsa Assegal (omistaja tuntematon)
Polkupyörä, Tunturi (omistaja tuntematon)

5. Rikosilmoitus 5770/R/1773/23, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek Marlin 5 (omistaja tuntematon)

6. Rikosilmoitus 5770/R/2356/23, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Polkupyörä, Trek Fuel Ex 9 (omistaja tuntematon)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto