Kuulutus 19.5.2023

Julkaisuajankohta 19.5.2023 9.23

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 19.5.2023

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/214/23 pakkokeino KEY1
kynä
korukello, rannekello, 16 kpl
helminauha
kaulahelmet, 5 kpl
rintakoru, 7 kpl
sormus, 2 kpl
rannekoru
kalvosinnappi, 2 kpl
ylioppilaslyyra
2. Rikosilmoitus 5500/R/6153/23 pakkokeino TVP1
rannekello, 25 kpl
3. Rikosilmoitus 5500/R/22338/23 pakkokeino TVP1
ovenkahva, pronssia
4. Rikosilmoitus 5500/R/21509/23 pakkokeino TVP1
polkupyörä, jopo

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus