Kuulutus 19.9.2022

Julkaisuajankohta 19.9.2022 14.51

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 19.9.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/S/24549/22 pakkokeino TVP1
potkulauta, 5 kpl
valaisin, velvet, 2 kpl
2. Rikosilmoitus 5500/R/39311/22 pakkokeino PAI1
kuviosaha, hilti
kuviosaha, makita
porakone, hilti
3. Rikosilmoitus 5500/R/42747/22 pakkokeino KEY1
hiomakone, makita
porakone, hilti
porakone, makita
poravasara, hilti
saha, makita
saha, hilti
ruuvinväännin, hilti
porakone, hitachi
4. Rikosilmoitus 5500/R/39343/22 pakkokeino TVP1
polkupyörä, helkama jopo

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus