Kuulutus 21.1.2022

Julkaisuajankohta 21.1.2022 9.02

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 21.1.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/56400/21 pakkokeino TVP1
sormus, 10 kpl
2. Rikosilmoitus 5500/R/53041/21 pakkokeino TVP1
käteinen raha, 36,50 euroa
rahapussi, 2 kpl
3. Rikosilmoitus 5500/R/760/22 pakkokeino TVP1
avain, avainnippu, 2 kpl
4. Rikosilmoitus 5500/R/52580/21 pakkokeino TVP1
kupari
 
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus