Kuulutus 22.11.2021

Julkaisuajankohta 22.11.2021 10.14

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 22.11.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/49191/21 pakkokeino TVP1
sormus, 10 kpl
2. Rikosilmoitus 5500/R/53041/21 pakkokeino TVP1
kitara, squier
3. Rikosilmoitus 5500/R/52298/21 pakkokeino TVP1
avain
4. Rikosilmoitus 5500/R/53717/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, trek
5. Rikosilmoitus 5500/R/44322/21 pakkokeino PAI1
polkupyörä, baana
6. Rikosilmoitus 5500/R/53442/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, valkoinen
polkupyörä, ktm vild speed
7. Rikosilmoitus 5500/R/48994/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, nishiki
polkupyörä, tunturi
8. Rikosilmoitus 5500/R/16830/21 pakkokeino TVP1
perämoottori, yamaha
9. Rikosilmoitus 5500/R/34353/21 pakkokeino TVP2
ruohonleikkuri, husqvarna 
   
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus