Kuulutus 23.1.2021

23.1.2021 14.13

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 23.1.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/45450/20, pakkokeino TVP1
polkupyörä, Nishiki
2. Rikosilmoitus 5500/R/69617/20, pakkokeino KEY/2
puhelin, Huawei
puhelin, Samsung
puhelin, Iphone
puhelin, Iphone
puhelin, Huawei
puhelin, Iphone
puhelin, Samsung
puhelin, Nokia
puhelin, Iphone
puhelin, Iphone
tietokone, asus
tietokone, Acer
3. Rikosilmoitus 5500/R/46533/20 pakkokeino TVP1
polkupyörä, Focus  
polkupyörä, Ghost
4. Rikosilmoitus 5500/S/18918/20 pakkokeino TVP1
puhelin, Samsung
tietokone, Huawei
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta


 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus