Kuulutus 23.10.2023

Julkaisuajankohta 23.10.2023 8.55

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 23.10.2023

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5500/R/47127/23 pakkokeino TVP1

avain, iloq

2. Rikosilmoitus 5500/R/23585/23 pakkokeino TVP1

polkupyörä, scott

3. Rikosilmoitus 5500/R/30998/23 pakkokeino PAI1

kaapeli, 5 kpl

kulmahiomakone, makita

saha, makita

ruuvikärkisarja, wurth

4. Rikosilmoitus 5500/R/29697/23 TVP1

polkupyörä, white commuting racings pro

polkupyörä, bmw

polkupyörä, fitnord ranger 200

5. Rikosilmoitus 5500/R/43441/23 pakkokeino TVP1

lukko, bike and parts

polkupyörä, unirox

6. Rikosilmoitus 5500/R/50369/23 pakkokeino TVP1

polkupyörä, jopo

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi

Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus