Kuulutus 23.2.2023

Julkaisuajankohta 23.2.2023 14.56

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 23.2.2023

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/50885/22 pakkokeino KEY1
laukku, ideal of sweden
2. Rikosilmoitus 5500/R/53847/22 pakkokeino TVP1
kalastusvälineet
jalkineet, vans
kalastusvälineet, patriot
kalastusvälineet, virveli patriot, 2 kpl
polkupyörä
polkupyörä, trek marlin 
3. Rikosilmoitus 5500/R/7435/23 pakkokeino TVP1
koriste-esine

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta


 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus