Kuulutus 24.11.2021

24.11.2021 10.26

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 24.11.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5500/R/52497/21 pakkokeino TVP1

polkupyöränrunko, sininen

polkupyöränrunko, orange clockwork

polkupyöränrunko, falcone

polkupyöränrunko, rage

polkupyöränrunko, white

polkupyöränrengas, 12 kpl

polkupyöränrunko, felt

polkupyöränrunko, tunturi havoc

2. Rikosilmoitus 5500/R/55016/21 pakkokeino KEY1

polkupyörän iskunvaimennin, husqvarna

polkupyörän iskunvaimennin

polkupyörä, haibike

polkupyörä, husqvarna

polkupyörä, bultaco

segway

polkupyörän ohjaustanko

polkupyörän etuhaarukka

3. Rikosilmoitus 5500/R/37312/21 pakkokeino TVP1

polkupyörä, kono kahuna

 

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]

Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus