Kuulutus 24.6.2022

Julkaisuajankohta 24.6.2022 14.01

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 24.6.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/5893/22 pakkokeino PAI1
virtalähde, cpc akku
virtalähde, procore akku
kulmahiomakone
akkulaturi, makita
virtalähde, milwaukee akku
virtalähde, makita akku, 2 kpl
salkku
kulmahiomakone, bosch
ruuvinväännin, makita
2. Rikosilmoitus 5500/R/21897/22 pakkokeino TVP1
päällysvaatteet, hm
3. Rikosilmoitus 5500/R/24273/22 pakkokeino TVP/2
polkupyörä, wheelström kompis
   
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus