Kuulutus 24.9.2022

Julkaisuajankohta 24.9.2022 12.56

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 24.9.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/43301/22 pakkokeino PAI1
miestenrannekello, ted baker
käsilaukku, ted baker, 7 kpl
päällysvaatteet, ted baker, 2 kpl
2. Rikosilmoitus 5500/R/25544/22 pakkokeino KEY1
polkupyörä, jopo
polkupyörä, tunturi
polkupyörä, giant
3. Rikosilmoitus 5500/R/43845/22 pakkokeino TVP1
polkupyörä, helkama
   
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus