Kuulutus 26.11.2022

Julkaisuajankohta 26.11.2022 12.02

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 26.11.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/45481/22 pakkokeino PAI1
kupari, 19,2 kg
2. Rikosilmoitus 5500/R/48566/22 pakkokeino TVP1
kaasupullo, kemper, 3kpl
pihdit, knipex
kaasupullo, providus gasex, 3 kpl
hitsauslaitteet, kemper
hitsauslaitteet, toho
hitsauslaitteet, iroda ct-630, 2 kpl
hitsauslaitteet, sievert kaasupoltin
3. Rikosilmoitus 5500/R/36890/22 pakkokeino TVP1
polkupyörä, ktm chicago disc


Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta

Helsingin poliisilaitos Kuulutus