Kuulutus 26.8.2022

Julkaisuajankohta 26.8.2022 8.18

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 26.8.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/38244/22 pakkokeino TVP1
käteinen raha, 2,85 euro
2. Rikosilmoitus 5500/R/31063/22 pakkokeino PAI2
jalkajousi, crossbow
kaasuase
3. Rikosilmoitus 5500/R/35532/22 pakkokeino TVP1
kaulakoru, 2 kpl

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


 

Helsingin poliisilaitos Kuulutus