Kuulutus 7.9.2021

7.9.2021 15.50

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 7.9.2021

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/33458/21 pakkokeino TVP1
vahvistin, Frontman 15R
2. Rikosilmoitus 5500/R/25554/21 pakkokeino TVP1
vahvistin, Line6
3. Rikosilmoitus 5500/R/39229/21 pakkokeino TVP1
näyttö
4. Rikosilmoitus 5500/R/21342/21 pakkokeino TVP1
kulmahiomakone, Cocraft
5. Rikosilmoitus 5500/R/43217/21 pakkokeino TVP1
avain, peugeot auton avain
6. Rikosilmoitus 5500/R/40655/21 pakkokeino TVP1
avain, BMW
7. Rikosilmoitus 5500/R/41100/21 pakkokeino TVP1
polkupyörä, White Street Comfort Comp
8. Rikosilmoitus 5500/R/26309/21  pakkokeino TVP1
mopo, Fusion Racing Series
9. Rikosilmoitus 5500/R/40928/21 pakkokeino TVP1
henkilöauto, Volvo S80

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse [email protected]
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus