Kuulutus 8.7.2022

Julkaisuajankohta 8.7.2022 11.48

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 8.7.2022

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.
Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.
1. Rikosilmoitus 5500/R/10194/22 pakkokeino TVP1
vauvan vaatteita
asusteita
lasten vaatteita
pistenopat, tevella
hammasharja, tepe
kaiutin, maxton
lasten tuotteita
laukku
vaatteita
stressilelu, tangle
kuukuppi, lunette
2. Rikosilmoitus 5500/R/13665/22 pakkokeino PAI1
kulmahiomakone, makita
3. Rikosilmoitus 5500/R/29361/22 pakkokeino TVP1
porakone, makiuta
moottorisaha, makita
ruohonleikkuri, makita
näyttö, dual
akkulaturi, makita
4. Rikosilmoitus 5500/R/19801/22 pakkokeino TVP1
polkupyörä, kona
polkupyörä, fitnord ranger

5. Rikosilmoitus 5500/R/25425/22 pakkokeino TVP3
polkupyörä, scott
   
Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi
Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus