Pohjois-Karjalan kuljetuspartiotoiminta vakinaistetaan ja Nurmeksen poliisivankila suljetaan 1.4.2021 alkaen

25.2.2021 15.36
Uutinen

Pohjois-Karjalassa on ollut kesäkuusta 2020 alkaen käynnissä kuljetuspartiokokeilu, jossa vartijoista muodostettu partio hoitaa alueen kuljetustehtäviä. Kokeilun tulokset ovat olleet hyviä ja toiminta onkin päätetty vakinaistaa. Samalla Nurmeksen poliisivankila suljetaan 1.4.2021 alkaen.

Kokeilusta hyviä kokemuksia ja positiivista palautetta

Alun perin kuljetuspartiokokeilu aloitettiin, sillä Nurmeksen poliisivankila ei täyttänyt siltä vaadittuja kriteereitä: Tätä varten vankilaa olisi pitänyt remontoida noin miljoonalla eurolla. Poliisivankilassa ei myöskään ollut riittävästi vartijoita, jotta se olisi voitu pitää auki useammin kuin muutamana päivänä viikossa.

Kaikki Joensuun poliisivankilan vartijat olivat mukana kokeilussa ja yleinen mielipide heidän keskuudessaan oli positiivinen: Vartijat kokivat, että kokeilun ansiosta työhyvinvointi ja jaksaminen lisääntyivät ja toimenkuva monipuolistui. 

Pohjois-Karjalassa on yllättävänkin paljon kuljetuspartiolle soveltuvia tehtäviä eli poliisipartioille vapautuu enemmän aikaa keskittyä omiin ydintehtäviinsä kuljetuspartion ollessa heidän tukenaan. Yksi keskeisimmistä kuljetuspartiotoiminnan tavoitteista oli toimintavalmiusaikojen lyhentäminen Pohjois-Karjalassa ja seurannan perusteella tämäkin tavoite on saavutettu. Päätös perustuu siis paitsi kokeilusta saatuun positiiviseen palautteeseen niin myös sen mukanaan tuomiin toiminnallisiin hyötyihin. 

Poliisilaitos jatkaa kuljetuspartiotoiminnan kehittämistä 

Poliisilaitos tulee myös jatkossa seuraamaan kuljetuspartiotoimintaa ja kehittämään sitä entistä paremmaksi. Toivomme, että kuljetuspartiotoiminnasta on kaikille mahdollisimman paljon hyötyä ja että toiminta on sujuvaa. Tämä edellyttää toiminnan yhdenmukaistamista ja vakiinnuttamista osaksi normaalia toimintaamme. Työ on siis vasta aluillaan.  
 

Itä-Suomen poliisilaitos Pohjois-Karjala Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Itä-Suomen poliisilaitos
poliisi
poliisilaitokset
vartijat
yleinen järjestys